Валентина Маринова

рег. № 015/2009

E-mail: vkmarinova@gmail.com

Телефон: 0896-753837

Уебсайт: https://www.systemicpsychotherapy.eu/

частна практика Институт по системна психотерапия
системен психотерапевт – практика с индивиди, двойки, семейства и групи