ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2018

Уважаеми колеги, членове на БАП,

Управителният съвет на Българска асоциация по психотерапия поканва всички свои членове на годишно Общо събрание, на основание чл. 11, ал. 2 от Устава на БАП. Събранието ще се проведе на 24.02.2019 г. (неделя) от 16.00 часа на адрес: гр. София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Заседателна зала 2, северно крило, партер.   Общото събрание има следния дневен ред:

  1. Какво се случи в света на психотерапията в България през изминалата година? – презентации на груповите членове за събития и форуми, организирани в рамките на съответната психотерапевтичната модалност.
  2. Отчет на Управителния съвет.
  3. Приемане на годишен финансов отчет за отчетната 2018 година.
  4. Отчет на делегата на БАП в ЕАП.
  5. Коментари на отделните Комисии на БАП (Комисия по стандартите, Комисия по етика, Контролна комисия).
  6. Предложения за промени в Устава на БАП.
  7. Разни.

 

Каним Ви най-учтиво да вземете участие в работата на общото събрание.

УС на БАП

Гр. София, 22 януари, 2019 година