Елена Кръстева

рег. № 050/2015

Приема в: частна практика, Психотерапевтичен институт по семейна екология на личността (ПИСЕЛ) – индивидуална, семейна, групова терапия
Мобилен телефон: 0885121345
E-mail: info@elenapsi.com
Уебсайт: www.elenapsi.com
Езици: испански, гръцки, английски