ИДЕНТИЧНОСТ И РАЗЛИЧИЯ

Уважаеми колеги,

На 15–16 октомври 2015 г., в гр. София, ще се състои VІІI-та Национална конференция по психотерапия на тема ИДЕНТИЧНОСТ И РАЗЛИЧИЯ.

Основен акцент в работата на конференцията ще бъде представянето и обсъждането на случаи от практиката, обмяната на гледни точки, професионален опит, приложение на психотерапевтични подходи, които да подпомогнат и обогатят общуването в психотерапевтичната общност.

Каним всички колеги – членове на БАП, и членове на груповите членове на БАП, психотерапевти и психотерапевти в обучение – за участие в VІIІ-та Национална конференция по психотерапия.

По време на Конференцията ще бъде представен втория сборник на БАП за 2016г. “Идентичност и различия”. Сборникът е предназначен за колеги и студенти и ще съдържа материали от конференцията.

Очакваме вашите статии и заявки.

Сърдечни поздрави!

 

УС на БАП