Конференция “Покана за среща… Пътища”

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА, ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ ”БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ” И ПСИХОДРАМАТИЧНА РАБОТИЛНИЦА”

Ви канят за участие в Конференция “Покана за среща… Пътища”.