Милена Жекова

рег. № 007/2008

Приема в: Център П.О.Л.И.
Сл. телефон: (02) 986 71 70
Мобилен: 0899 893 178
E- mail: jekovamilena@hotmail.com