Национален Регистър на психотерапевтите в България

До индивидуалните членове на Българската асоциация по психотерапия

Уважаеми колеги,

Както знаете, Българската асоциация по психотерапия (БАП) си поставя за цел изготви и поддържа официален Национален регистър на психотерапевтите в България, в който да бъдат вписани практикуващите психотерапевти, които заявяват желание, имат съответната подготовка и отговарят на изискванията и стандартите на БАП и на Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП).

В основата на идеята за създаване на Национален регистър на психотерапевтите в България стои необходимостта от утвърждаване на доброто публично име на психотерапията като самостоятелна професия. Чрез установяването на ясни стандарти за практикуването на психотерапия, регулирането на психотерапията като професия ще подкрепи професионалната ни практиката като психотерапевти, както и ще защити в максимална степен интересите на нуждаещите се и търсещите психотерапия и психотерапевтични услуги у нас. Това включва: ясни стандарти за обучение и квалификация, код на професионални задължения, стриктно указание за етично водене на психотерапевтичния процес, професионален консултативен съвет за консултация на държавата по отношение на развитието на психотерапията и др.

Не на последно място с този вътрешен регламент ще се дава възможност на нашите потенциални клиенти да разполагат с информация към кого могат да се обърнат за получаване на квалифицирана психотерапевтична помощ.

Както стана дума в предишното ни писмо Управителният съвет и Комисията по стандартите на БАП са в готовност и очакване да разглеждат заявления:

  • за вписване в Националния регистър на психотерапевтите в България (директно или чрез процедура за старейшинство);
  • за получаване на Европейски сертификат по психотерапия (European Certificate of Psychotherapy – ECP) от ЕАП.

Всички необходими документи за кандидатстване и повече информация може да намерите на сайта на БАП https://psychotherapy-bg.org/?page_id=80

Обновяването на регистъра ще става два пъти годишно – през октомври и април.

Срок за регистрация: 15 септември и 15 март.

За улеснение по електронната поща може да се изпращат молби и документи и до Секретаря на Комисията по стандартите – Евгений Генчев – evgen4ev@gmail.com