Полезни връзки

European Association for Psychotherapy – http://www.europsyche.org/

Световен съвет по психотерапия – http://www.psychother.com/wcp/

International Association for Group Psychotherapy and Group Processes – http://www.iagp.com/

Българско дружество по психодрама и групова терапия – http://www.psychodrama-bg.org/

Дружество по позитивна психотерапия в България – http://www.dppb.org/

Издателство на психологични тестове ОС България – http://www.osbulgaria.com/

Дружество на психолозите в Република България – http://bgpsychologists.wordpress.com/