Проект за закон

Проект за Закон за психотерапията в България

В тази част на интернет страницата на Българската асоциация по психотерапия ще можете да проследявате текущо работата на Работната група за въвеждането на Закон за психотерапията у нас.

Тук ще можете да прочетете

На 24 ноември 2009 година беше сформирана и проведе своята първа среща Работна група за въвеждане на Закон за психотерапията в България.

Членове на Работната група

д-р Анна Варсанова – Министерство на здравеопазването (МЗ)
д-р Владимир Наков – Национален център по опазване на общественото здраве към МЗ
Георги Антонов – Председател на Българска асоциация по психотерапия (БАП)
Георги Биволарски – юрист
д-р Димо Станчев – Комисия по стандартите на БАП
д-р Евгений Генчев – Комисия по стандартите на БАП
Ирена Соколова – Депутат от Парламентарната Група на Политическа партия ГЕРБ
Марина Ангелова – УС на БАП
Никола Атанасов – Комисия по стандартите на БАП
Цветана Тошева
Цветелина Йосифова – Национален делегат на БАП в European Association for Psychotherapy (EAP)