Комисии

Контролен съвет

 • Венцеслав Вътов
 • Светла Банкова
 • Светлана Благоева

 Комисия по етика

ethics@psychotherapy-bg.org

 • Анелия Василева
 • Боян Страхилов
 • Евгений Генчев
 • Цветелина Господинова – секретар
 • Румен Георгиев

Комисия по стандартите

standards@psychotherapy-bg.org

 • Боян Страхилов
 • Боянка Корнажева
 • Венцеслав Вътов
 • Георги Антонов
 • Гълъбина Тарашоева
 • Давид Иерохам
 • Димо Станчев
 • Евгений Генчев
 • Марина Ангелова – секретар
 • Румен Георгиев
 • Цветелина Йосифова

Национален делегат на БАП в ЕАП

 • Цветелина Йосифова