Етичните стандарти на психотерапевтите

Уважаеми колеги,

Бихме искали да ви уведомим, че ЕК на БАП е сезирана във връзка с повдигането на обществен дебат в социалните медии по отношение на етичните норми на психотерапевтите и най-вече около професионалната подготовка, квалификацията, професионалния имидж и медийното присъствие на психотерапевтите.

Докато Етичната комисия на БАП излезе със становище, предлагаме на всички психотерапевти, бъдещи колеги, обучаващи се в различни психотерапевтични модалности, професионалисти от помагащите професии, както и всички интересуващи се от професията, целите, етиката и естеството на работата на психотерапевтите, да проучат и припомнят цялостно и детайлно, професионалните и етични стандарти на БАП, особено когато ще изказват мнения във формална публична среда.

от името на УС на БАП,

Марина Ангелова, председател