„МОЩ И НЕМОЩ В ГРУПИ“ 2018

ВТОРО ИЗДАНИЕ

„Мощ и немощ в групи“ е групово-динамична лаборатория организирана веднъж годишно. Подходящо е за професионалисти чиято практика налага работа с малки и големи групи хора, практика която ги поставя в центъра на взаимоотношения натоварени със специфична групова диманикма: отношения с пациенти, клиенти, служители, колеги, обучавани, обучаващи, служители, мендижъри.

Особено вдъхновяваща лабораторията е и за професионалисти на свободна практика, които традиционно работят сами или в малки екипи. Лабораторията им дава възможност за обмен и професионално споделяне в бщност от колеги.

За всеки участник, лабораторията оставя трайна следа и въздействие, от които черпи идеи, опит и разбира се нови контакти.

Място: Марина Кейп, Ахелой

Дати: 21 Септември – 24 Септември

Водещ фасилитатор на лабораторията и ръководител на екипа – Проф. Марин Игнатов

Фасилитатори малки групи: съставът им зависи от броят на записалите се.

 

Участието в групово-динамичната лаборатория се признава за личен опит в група за личностно развитие и носи кредити в Програмата за фасилитатори / водещи на възстановителни практики на La Conference SARL.

За регистрация:   https://goo.gl/forms/DsnYiDl7Y4ALuyV62

 

Такса участие, заплатена до 10 Септември 2018 е 320 лв., което обезпечава вашето участие в лабораторията, без изхранване и хотелско настаняване.

Такса участие, заплатена след 10 Септември е 420 лв.

Хотелското настаняване в Марина Кейп за 3 дни:  http://marinacape.com/bg/ е извън посочената такса и не зависи от типа регистрация.  Цените по-долу включват: 3 нощувки, 3 закуски и 3 обяда, ползване на два басейна, шезлонг, чадър, безплатен паркинг, медицински застраховки, туристически такси. Заплащането за настаняването може да стане по банков път по всяко време до 20 Септември, в това число и място, при регистрацията преди събитието.

– 165 лв.за единично настаняване в студио

– 105 лв. за двойно настаняване в студио

–  130 лв. за придружители.

ВАЖНО: Придружители не се допускат в работата на групово-динамичната лаборатория и следва да бъдат информирани, че времето за общата социалната програма е строго фиксирано и силно ограничено. Извън общата програма те могат да се възползват от предложенията на Марина Кей.

Банкова информация:

IBAN BG12STSA93000024419139

BIC: STSABGSF   La Confèrence ООД

Основание: „Мощ и немощ в групи“ 2018

За допълнителна информация или въпроси, които възникват може да се свържеге  по имейл и телефон с: Елена Евстатиева 0897803257

Laconference.SARL@gmail.com

 

МЕТОДИКА И СПЕЦИФИЧЕН СЕТИНГ

Групово-динамичната лаборатория за професионалисти създава условия за уникално по своите характеристики общуване. То е експериментиращо и във висока степен изкуствено. Може да се твърди, че е артистично и има характер на изкуство както за участниците, така и за фасилитаторите. Някои смятат, че лабораторията е близка до happening, като запазва при това своята висока професионална и научна стойност.

Подпомогнато от умелата работа на фасилитаторите, общуването в малката и голяма група придобива „двояк“ характер:

  1. 1. В афилиативната плоскост на привличане или отхвърляне (като първично еротично взаимоотношение). В тази плоскост взаимодействието между социалните партньори не е с цел постижение с измерим външен резултат, а цел е самото междуличностно общуване като сближаване. Изпъкват следните групово-динамични полюси: сближение, съединение, съвокупление/отказ от сближение, съединение, съвокупление. Разбира се, като психолози знаем, че еротичното най-често не е физически сексуалното. В повечето интеракции то има надеротичен, сублимиран характер.
  1. 2. В плоскостта на Homo economicus, като съзнавано и несъзнавано калкулиране на изгодата и вредата от реално или виртуално, фантазно общуване.

Ние, психолозите сме свикнали да работим повече в афилиативната плоскост, там да разнищваме проблемите на нашите клиенти и често забравяме другото – пресметливостта. Групово- динамичната лаборатория позволява да развием сензитивност към това, какво харесваме или не харесваме в другия, но ни помага да вникнем и в много по-силно табуизирания аспект, а именно, каква изгода или вреда носи общуването с друг член на общността или групата.

Групово-динамичната лаборатория разкрива динамиката на сътрудничеството и съревнованието. На пръв поглед обединяването на две толкова различни, дори противоположни явления като сътрудничеството и съревнованието изглежда нелогично.

В действителност особено важен елемент на социално компетентното поведение имаме в случаите, когато личността е в състояние да разграничи ситуациите, които изискват съревнователна активност, от ситуациите, при които само засилването на сътрудничеството би довело до постигане на целта. При дейности, изискващи сътрудничество, участващите във взаимодействието лица преследват същите цели, т.е. успехът на единия е също успех и за другия.

Съществуват няколко варианта на кооперативно поведение в група:

  • при съвместна дейност всеки от партньорите действа в пряка връзка с другия за постигане на целта;
  • при  подпомагаща  дейност  единият  партньор  реализира  постигането  на  целта,  а  другият изпълнява помощни операции;
  • при конвертираща дейност партньорите осъществяват напълно различни, но взаимно допълващи се дейности.

Съперничеството и конфликтът отиват, разбира се, отвъд съревнованието. При тях не се иска подобряване на собствените постижения, а се цели намаляването на резултатите на другия, причиняване на вреда.

 

Петък 21.09.2017

МОЩ И НЕМОЩ В МАЛКА И ГОЛЯМА ГРУПА

Предварителна програма1

12.00 – 13.30  Пристигане, регистрация, настаняване и обяд

13.30 – 15.00 Първа   сесия:   Изложение   на   принципите   за   работа   в   ГРУПОВО-ДИНАМИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

15.00 – 15.30     Пауза

15.30 – 17.00    Общуване в малка група

17.00 – 17.30     Пауза

17.30 – 19.00     Общуване в малка група

 

Събота 22.09.2017

09.00 – 10.30    Общуване в малка група

19.30 – 11.00    Пауза

11.00 – 12.30    Пленум (голяма група) “Общуване под похлупака на „тук и сега“ – Какво ми даде и ми отне малката група?“

12.30 – 14.00    Обяд

14.00 – 15.30    Общуване в малка група

15.30 – 16.00    Пауза

16.00 – 17.30    CROSS-OVER групи с различна тематична насоченост

17.30 Свободно време,  вечеря

 

Неделя 23.09.2017

09.00 – 10.30    Пленум (голяма група) Докладване на резултатите от CROSS-OVER групи.

19.30 – 11.00    Пауза

11.00 – 12.30    Общуване в малка група

12.30 – 14.00    Обяд

14.00 – 15.30    Общуване в малка група

15.30 – 16.00    Пауза

16.00                  Open-end Session, краят е отворен, възможни са паузи, сесията приключва само след изявено желание на поне един от участниците.  Те ма : Как усещам свободата и веригите в голяма и малка група? Умения на ръководителя да овладее малка и голяма група.

 

Понеделник  24.09.2017

09.00 – 10.30    Общуване в малка група

10.30 – 11.00    Пауза

11.00 – 12.30    Метакомуникативен уъркшоп; Тема: Мощ и немощ на личността – Еманципация и принуда в партиципативни (неавторитарни) групи/ Закриване

 

1 Организаторите си запазват правото за промяна на програмата, в зависимост от броя на участниците и броя на регистриралите се участници.

Марин Игнатов, проф., д -р

Роден съм на 16.3.1952 година в Панагюрище. Следвах инженерна психология в Технически университет-Дрезден, Германия. Станах един от най-младите доценти в България и работех в Българската академия на науките.

През 1986 година заминах за две години за Германия и САЩ. Целта на пътуването беше да се проучат групово-динамичните методи за тренинг и въздействие.   Като   се   върнах   през   1988   година   публикувах   книгата „Интензивно  общуване  и  личностна  промяна“,  която  бе  концепцията  за сензитивити и Т-групи в България. Заедно с Анина Чилева, Пламен Димитров, Михаил Фабрикант, Стойо Недин, Димо Станчев и редица други колеги успяхме да въведем за един относително кратък период от време групово- динамичния психотренинг у нас.

От около 30 години живея и работя извън страната, като професор в Технически университет – Берлин и в Университет Франкфурт на Майн. От 2001 година съм на дипломатическа работа в Организацията на обединените нации в Международната агенция за атомна енергия във Виена, Австрия. Там се занимавам с човешките фактори на ядрената безопасност. В тази връзка бях и на обучение и при Проф. Едгар Шайн в Масачусетския Технологичен Институт. Разработил съм метод за психологическа оценка на „културата на безопасност“ в атомни централи и други комплексни, потенциално високо опасни системи (SCART). Методът базира на груповата динамика и е приложен в различни страни на всички континенти. Резултатите не винаги се публикуват, но имат основно значение за безопасността.