„Социодрама и социална промяна“

Anons SOf_Symeonidou_Page_1

„Социодрама и социална промяна“

Психодрамата и Социодрамата са действени методи създадени от Д.Л.Морено.

Те са израз на Ролевата  теория за личността и философията му за Спонтанността и Креативността.

Социодрамата е този от двата метода,който се фокусира върху групата, социалните феномени и колективните роли.

Социалната промяна е динамичен процес и ние всички участваме в него. Най-често участието ни  се осъществява през нашите професионални и обществени роли.

Настоящият семинар предоставя пространство за онези от нас,които са заинтересувани да изследват естеството на своето социално участие и как то влияе на социалната промяна в техните общности.

Като жив и непосредствен метод Социодрамата ще допринесе това изследване само по себе си да се превърне във фактор на положителна Социална промяна.

Семинарът е подходящ за психодраматисти, терапевти от различни модалности, педагози, социални работници и други специалисти, заинтересовани от темата.

 

София Симеониду

София живее в Гърция. Завършва социални и поведенчески науки с магистърска степен по психология. Дипломиран психодрама терапевт от 2002 г. Тя е основен треньор и директор на Центъра за изследване и прилагане на психодрама в Солун (CESAP), член на FEPTO.
От 1997 г. работи в областта на правата на човека, в сътрудничество с гръцката неправителствена организация ARSIS (Социална организация за подкрепа на младежта) и по-специално обучение в областта на правата на човека с младежи, млади правонарушители и младежи в опасност от социално изключване.

София е супервизор на научния персонал и служителите в ARSIS, Medicines du Monde и други организации. През последните две години развива широк опит в организирането и наблюдението на нови методологии за подпомагане на социалните учени, работещи в областта на бежанците.
София Симеониду е психодрама терапевт, обучител и супервизор, Директор на Центърът  за изследване и прилагане на психодрама, (CESAP)в Солун, Гърция

 

Записването става чрез  попълване на  регистрационна форма:

 

https://docs.google.com/forms/d/1kme7c3x2-fDuP0J3nqdjBG9QEpyKDmksoCze2fyWaDE/edit?usp=sharing

и плащане по банков път.

Очакваме ви!

Срокове за регистрация и видове такси:

 

  • Ранна регистрация до 20 Януари 2019

 

Такса „ранна регистрация“: 180 лв.
Отстъпка за членове на БДПГТ – 30% 126 лв.
Отстъпка за колеги в процес на обучение в обучителни институти, членове на FEPTO – 10% 162 лв.
Отстъпка за членове на БАП – 10% 162 лв.

 

  • Късна регистрация, след 20.02.2019

 

                Такса „късна регистрация“: 220 лв.
Отстъпка за членове на БДПГТ – 30 % 154 лв.
Отстъпка за колеги в процес на обучение в обучителни институти, членове на FEPTO – 10% 198 лв.
Отстъпка за членове на  БАП – 10% 198 лв.

 

Банкова сметка на БДПГТ

IBAN:   BG96STSA93000023432301

BIC: BGSTSABGSF, БАНКА ДСК

В полето „Основание  за плащане” моля, посочете: Такса участие „Социодрама и социална промяна“

Мястото на провеждане на семинара ще бъде съобщено допълнително.

За допълнителна информация:

0887132890  Райна Вецова,

0897803257 Елена Евстатиева