Отворени врати на Институт по психосоматика и интегративна психотерапия

Институт по психосоматика и интегративна психотерапия

Ви кани на

Отворени врати на 17.02.2019 от 17:02.2019 от 15:00 ч.

Събитието е за всички, които се интересуват от интегративната психотерапия и психосоматика.

Перспективи и бъдеще на интегративната психотерапия и психосоматика в България. Защо интегративна и защо психотерапевтите да се обучават в нея? Интеграцията на различни психотерапевтични модалности и подходи.

Защо интеграцията на тялото, ума и душата са най-верния път към здравето: психично, физично и духовно? Защо човекът не може и не бива да се разглежда извън социо-културния контекст, в който съществува, извън семейството и системите, с които е свързан?

Как да интегрираме различни психотерапевтични методи и подходи така, че да помогнат най-добре на клиента?

9те оси

  • Интеграция на терапевта като личност. Какво е необходимо?
  • Еволюционният смисъл на болестите и тяхното прояление. Предизвикателствата пред психологията и медицината в 21-ви век.
  • Как да помагаме на клиентите си с едно ново разбиране на страданието?
  • Как тялото, умът и духът си влияят и къде да търсим хармонията и баланса?
  • Защо вече не можем да фрагментираме тялото и неговите части и да ги разделяме от психиката и духовността? За емоционалността и ролята й в психосоматичните заболявания. Алекситимия.
  • Психосоматика и соматопсихика. Защо лекарите все по-често насочват клиенти с медицински необясними симптоми и заболявания към психотерапевти? За автоимунните заболявания, психоонкологията и Подготвени ли са психотерапевтите да оказват такава помощ?

 

Начало: 15:00 ч.

Вход: свободен

потвърждение за участие по имейл на info@integrativetherapybg.com

Място: БЕСТ УЕСТЪРН ПЛЮС БРИСТОЛ ХОТЕЛ

София 1303, бул. Христо Ботев 69

Зала за лекции

За повече информация:

https://www.facebook.com/events/241254390122739/

http://IntegrativeTherapyBg.com

info@integrativetherapybg.com

0885 26 44 00- Светла Банкова, психолог и психотерапевт

СЕО “Институт по психосоматика и интегративна психотерапия”

0898 677400- Зорница Стоилкова- психолог и психотерапевт