18. Библиография

(1990) Strasbourg Declaration on Psychotherapy, https://www.worldpsyche.org/contents/12741/strasbourg-declaration-on-psychotherapy-of-1990

Атанасов, Н., Станчев, Д., Тарашоева, Г., (2005). Психотерапията като професия. Доклад, изнесен на Третия национален конгрес по психология (София, 28-30 октомври 2005) и публикуван в сборника от научни доклади на конгреса, издателство София, 2005., http://psychology-bg.org/wp-content/uploads/III-IV-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%9D%D0%A0%D0%91.pdf

БАП (2022) Етичен кодекс