10. Първа среща с психотерапевта

Когато за пръв път се срещаме с психотерапевт, независимо дали на живо или онлайн, е възможно да имаме много въпроси. Препоръчва се първата среща да бъде осъществена на живо, независимо в какъв формат ще продължи по-нататък самата психотерапия.

Възможно е въпросите да изникнат след първата сесия или между сесиите. Винаги имаме право да ги зададем – това е част от доверието, което ни е нужно за да бъдем в терапия с този конкретен психотерапевт. Такива въпроси могат да бъдат:

 • Какво обучение е завършил психотерапевтът?
 • От колко години практикува?
 • Има ли опит с темата, по която отивам при него/нея?
 • Какво да очаквам от процеса на терапията?
 • Ако се налага лечение с медикаменти, има ли психиатър, с когото си партнира? Има ли детски психолог/психотерапевт/друг специалист, с когото си партнира?
 • Какво е заплащането и по какъв начин се осъществява?
 • Какво да правя, ако не усещам подобрение, ако не виждам смисъл в разговорите с психотерапевта, ако не се чувствам добре или ако искам да прекратя психотерапията?
 • Поверително ли остава споделеното от мен и как се гарантира това?

В края на тези първи срещи, в които се преценява дали и как ще продължи психотерапията, се споделят и отговорностите и очакванията от психотерапевта към нас, клиентите. Или най-общо казано, терапевтът ни обяснява как работи терапията.

 

Още в първата среща се договаряме за следните детайли, които създават необходимата защитена среда за провеждане на психотерапевтичните сесии:

 • Терапевтът ни дава информация какъв е психотерапевтичният метод, в който практикува (напр. психодрама, групова психотерапия, когнитивно-поведенческа психотерапия, психоаналитична психотерапия, психоанализа, позитивна психотерапия, фамилна психотерапия, неорайхианска психотелесна аналитична психотерапия, аналитична психология К.Г.Юнг, краткосрочна психотерапия, гещалт-терапия, музикотерапия, арт-терапия, транзакционен анализ и т.н.).
 • Каква е рамката на психотерапевтичната работа (заплащане, продължителност на сесията, продължителност на терапията като цяло, прекратяване на терапията, уточняване на процедура в случай на спешност, криза или рискова ситуация)
 • Предоставя ни се информация най-общо за това какво ще се случва в рамките на психотерапевтичните сесии (Важно да имаме предвид, че определени теми не би следвало да са част от психотерапевтичната работа и не могат да са обект на разговор в сесиите, например – детайли от живота на психотерапевта, неговите/нейните политическите възгледи, естетични предпочитания, лични отношения, неговите/нейните интереси и здраве и т.н.).