16. Каква е разликата между психотерапевт, психоаналитик, психолог и психиатър?

Това не са идентични професии. Специалистите, които ги упражняват имат различно образование и предоставят различни видове психично-здравни услуги.

Всички тези професии могат да бъдат надградени със специализация по психотерапия в определен психотерапевтичен метод.