In Memoriam: Д-р Васо Василиу

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 5 февруари 2007 година в Атина почина Д-р Васо Василиу

Световната психология загуби една от водещите си личности.

До началото на 60–те години Д-р Васо Василиу и Д-р Джордж Василиу (колега и съпруг на Васо, един от пионерите на системната и семейна психотерапия, почетен председател на Световната асоциациа по Социална Психиатрия) живеят и работят в САЩ. Там, заедно с други американски колеги създават The General System Theory Committee of the American Group Psychotherapy Association , проучвайки приложенията на Общата теория на системите в психотерапията. Научните им изследвания резултират в книгата “ Living Groups –Group Psychotherapy and General System Theory “. Те са едни от първите, които практикуват нововъзникващата в САЩ по това време, семейна терапия.

През 1963 год. Д-р Васо и Джордж Василиу се връщат в Европа и се счита, че са първите, пренесли от САЩ и въвели в Европа метода на семейна терапия. В Гърция те създават Атинския Институт за човека ( A.I.A ), като център за изследвания, тренинг и развитие на теорията и приложенията на системния подход в социално-поведенческите науки за човека. Д-р В a со и Джордж Василиу провеждат стотици семинари и тренинги в целия свят, включително и в България.

Д-р Васо Василиу е съавтор на метод за групова терапия “Синалактивна групова образна техника” – метод по който са обучавани и български психотерапевти (повече вж. в “ Е xperiential Groups in Theory and Practice” Kjell Rudestam “ или в статия, преведена на български в сайта на ПИСЕЛ www.psychotherapy-bg.com ) .

Докторската дисертация, защитена от Д-р Васо Василиу в Чикаго е посветена на sequence analysis – последователността на свързване на припокриващи се послания (образи, истории) в обща тема.

В книгата на В. Печяк “Известни психолози за психологията” Д-р Васо Василиу е съавтор, наред с Х.Айзенк, К. Роджърс, Д. Боулби, Д Улпе, А.Лазарус, Н.Чомски.

Д-р Васо Василиу има значителен принос за развитието на психотерапията в България. Заедно с Джордж Василиу през годините 1983-1990 проведоха редица професионални обучения в София, Атина и Митилини, изцяло спонсорирани от Атинския Институт за човека.

По-късно българска обучителна програма по семейна психотерапия се разви чрез постоянното професионално сътрудничество между ПИСЕЛ и A.I.A. , а ръководената от д-р Васо Василиу три-годишна специализация в Атинския Институт за човека ни даде достъп до нов тип психо-социална превенция, базираща се на психотерапевтични принципи.

Д-р Васо Василиу притежаваше невероятен дух, жизнерадост и обаяние.

В продължение на години нейният обикновен ден започваше сутрин в 5 часа и завършваше след 23 часа. Намираше време за всеки и за всичко, отворена към света и с широк кръгозор. Незабравими за нас ще останат одухотвореното й лице, чаровната й усмивка, искрящият и от време на време с весели пламъчета поглед.

Дълбок поклон и ще те помним с ума и сърцата си.

Румен Георгиев, Женя Георгиева

и екипът на ПИСЕЛ

Васо Василиу в кабинета си в Атина – Институт Антронос – на среща на Европейската асоциация по фамилна терапия