In Memoriam: д-р Георги Каменов

В началото на 70-те години в диспансера на бившата Първа психиатрична университетска клиника той започна да прилага групово-аналитичен подход. В тези години, когато господстващата марксиско-ленинска доктрина “громеше вражеската капиталистическа идеология” и определяше психоанализата като ”упадъчно буржоазно учение” д-р Георги Каменов започна открито да отстоява и прилага психоаналитичните идеи и принципи в работата си.

Около него постепенно се създаде кръг от млади учени, които се събираха регулярно всеки четвъртък в извънработно време за да споделят научните си наблюдения от груповата динамика на първите групи от пациенти. По същото това време, когато дори кореспонденцията със Западния свят не беше безопасна, той поддържаше редовна връзка за супервизия с швейцарския психоаналитик Роналд Батегай – едно от най-големите имена в света в груповата анализа.

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 4 август 2006 в Ню Йорк почина д-р Георги Каменов – основоположник на съвременната научна психотерапия в България.

Д-р Георги Каменов бе прототипа на главния герой д-р Банков от филма “Адаптация”, който беше скандално свален от екран, а режисьорът Въло Радев трябваше да дава обяснения пред Комисия по културата на ЦК на БКП. Това не можеше да отмине безнаказано, върху д-р Георги Каменов бе упражнен натиск, бе подложен на непрекъснати унижения, групите бяха спрени и в края на 70-те бе принуден да емигрира. Дори и в чужбина, на хиляди километри от България, той се стараеше да има контакт с младите си колеги, които след известно прекъсване възобновиха и продължиха да практикуват психотерапевтичните подходи с негласната подкрепа на Ръководителя на Катедрата по психиатрия проф. д-р Иван Темков.

В началото на 90 –те, идвайки в родината си след дългогодишна емиграция д-р Георги Каменов даде основния принос за създаването на Българската асоциация по психотерапия, обединяваща малкото професионалисти и утвърждаваща научната общност в областта на психотерапията. За съжаление дори и тогава от определени ръководни среди му бе показано, че не е желан в България и натрупаният негов безценен опит и познание няма да бъдат официално оползотворени у нас. За някои професори в психологията и психиатрията, които от видни критици се превърнаха във “видни психоаналитици”, д-р Георги Каменов беше неудобна личност.

Връщайки се в САЩ, д-р Георги Каменов продължи неуморно и скромно да практикува в психотерапевтичния си кабинет в Манхатън и това беше достатъчно успокоение за нас в България, че някъде там в Америка съществува един д-р Каменов, към който вече спокойно можеш да се обърнеш за съвет и потърсиш упование.

В последния e –mail, той питаше, доколко в обсега на вниманието на българските психотерапевти стои въпросът за използуването на пациентите за лична психологична полза на терапевта. В последващ телефонен разговор с него му предложих да изпратя някои въпроси по проблемите на развитието на психотерапията у нас /нещо като структурирано интервю/ и той прие да помисли за още въпроси, които той смята за важни.

За съжаление това интервю не се случи.

През месец март 2006 година на заседание на УС на Българската асоциация по психотерапия д-р Георги Каменов бе утвърден за Почетен член на Асоциациата. Няколко месеца по-късно ни напусна.

Поклон и вечна памят! Ще останеш завинаги в сърцата ни!

Румен Георгиев, Женя Георгиева

Българска асоциация по психотерапия

на този линк можете да прочетете статия от Георги Каменов за груповата психотерапия.

Следващите снимки са предоставени от личния архив на Румен и Женя Георгиеви и Никола Атанасов: