Отворени врати на “Институт по психосоматика и интегративна психотерапия”

“Институт по интегративна психотерапия и психосоматика”, отправя покана към всички, които проявяват интерес да присъстват на Отворените Врати на Института на 13- ти февруари, 2021, от 11: 00 ч. Събитието е за всички, които се интересуват от обучение в интегративната психотерапия и психосоматика и ще се проведе в Zoom Meeting, предвид ограниченията във връзка с пандемичната обстановка в България.
Институт е първият в България, който интегрира различни психотерапевтични школи, като включва и обучение по психосоматика и вече записва 4-ти випуск.
Темата е: “Перспективи и бъдеще на интегративната психотерапия и психосоматика в България” и на Отворените врати ще се дискутира:
 • Защо интегративна и защо психотерапевтите да се обучават в нея?
 • Интеграцията на различни психотерапевтични модалности и подходи.
 • Защо интеграцията на тялото, ума и душата са най-верният път към здравето: психично, физично и духовно?
 • Защо човекът не може и не бива да се разглежда извън социо-културния контекст, в който съществува, извън семейството и системите, с които е свързан?
 • Как се интегрират различни психотерапевтични методи и подходи така, че да помогнат най-добре на клиента?
 • Как да помагаме на клиентите си с едно ново разбиране на страданието?
 • Как тялото, умът и духът си влияят и къде да търсим хармонията и баланса?

9 оси на интеграция на личността

 • Интеграция на терапевта като личност. Какво е необходимо?
 • Еволюционният смисъл на болестите и тяхното проявление. Предизвикателствата пред психотерапията и медицината в 21-ви век.
 • Защо вече не можем да фрагментираме тялото и неговите части и да ги разделяме от психиката и духовността? За емоционалността и ролята й в психосоматичните заболявания. Алекситимия.
 • Психосоматика и соматопсихика. Защо лекарите все по-често насочват клиенти с медицински необясними симптоми и заболявания към психотерапевти?
 • Модели на психосоматичния генезис. Как възникват болестите?
 • За автоимунните заболявания, психоонкологията и медицински необяснимите заболявания (МНЗ). Подготвени ли са психотерапевтите да оказват такава помощ?
 • Условия на обучението, както и пълен списък с програмата на Института ще намерите на нашата уебстраница: www.IntegrativeTherapyBg.com.
Можете да изпращате заявка за участие на integrativetherapybg@gmail.com. Събитието е безплатно, като линкове за Zoom meeting ще бъдат изпратени на заявилите участие.
Ако желаете, можете да се включите и към ФБ събитието – Отворени врати- Випуск 2021