Каква е разликата между членство в БАП и вписване в Регистъра на психотерапевтите?

Членове на БАП могат да бъдат професионалисти от областта на помагащите професии, практикуващи или изучаващи някой от официално представените методи (модалности) на психотерапия в България. Макар и изискванията за прием в Асоциацията да са високи, не е задължително кандидатите за членство да са завършили своето формиране и да имат придобита квалификация по метода за да бъдат одобрени.  

От друга страна, необходимостта да се легитимира и гарантира квалификацията на практикуващите психотерапевти доведе до инициативата за изграждане на национален Регистър на психотерапевтите в Република България. В него могат да бъдат вписани само професионалисти с доказана квалификация и опит, съгласно стандартите на БАП и Европейската асоциация по психотерапия. За целта, БАП започна процедура по Удостоверяване на правоспособност по психотерапия, за която може да се кандидатства два пъти годишно. Повече за информация за Регистъра и процедурите за вписване в него можете да научите оттук…

Необходимо ли е да съм член на БАП за да бъда вписан/а в Регистъра?

Да, членството в Асоциацията (индивидуално или групово) е предварително изискване за Удостоверяване на правоспособност.