Позиция

Във връзка с безпрецедентното освобождаване на д-р Гълъбина Тарашоева от длъжност управител на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски”, като председател на управителния съвет на Българската асоциация по психотерапия искам категорично да заявя следното:

За всичките години на последователната си и отдадена психиатрична, психотерапевтична и обучителна практика, д-р Гълъбина Тарашоева се е ползвала и се ползва с пълното и еднозначно уважение, доверие и подкрепа от колегите и учениците си. Във всички свои отношения, както и в личните и институционалните позиции които е заемала, тя винаги се е отличавала с изключителна прецизност, стриктност и внимание към детайла.

Чувствителна както към междуличностните, така и към организационните аспекти на професионалната си дейност, д-р Тарашоева е успявала да съчетава психологическата и емоционалната си компетентност с институционалните изисквания и рамка, заемайки активна и принципна позиция по всеки критичен въпрос на развитието на психиатричната и психотерапевтичната практика през последните над 30 години. Като резултат на специалните й заслуги и като оценка на тези й качества, д-р Тарашоева е заемала и заема редица ръководни постове в множество български и международни професионални организации и сдружения:

• Съосновател и бивш съ-председател на Българската Асоциация по Психотерапия (БАП), дългогодишен и настоящ член на комисията по стандартите;
• Съосновател и първи председател на Българско дружество по Психодрама и Групова Терапия (БДПГТ), бивш член на етичната комисия, по настоящем член на контролната комисиа и комисията по стандартите;
• Член на борда на директорите на Международната Асоциация по Групова Психотерапия и Групови Процеси (IAGP) от 2012 г. и до сега;
• Съосновател на Федерацията на Европейските Психодрама Тренинг Организации (FEPTO), член на комитета за проучвания, член на групата, работеща за мир и разрешаване на конфликти, организатор на конференция и междунароодни срещи проведени в България;
• Секретар на Българската Психиатрична Асоциация (БПА) в продължение на два мандата, бивш член на контролната комисия, бивш член на етичната комисия, организатор на редица национални психиатрични конференции;
• Бивш член на етичната комисия на Столична Лекарска колегия – два мандата и бивш член на Управителния съвет на Столична Лекарска Колегия – до избора й за управител на ЦПЗ проф. Н. Шипковенски през 2011г.

Като цялостно признание за нейните дългогодишни постижения, през 2015 година д-р Тарашоева беше удостоена от Българската Асоциация по Психотерапия с Отличаване за Стратегически принос за въвеждането и утвърждаването на международните професионални стандарти по психотерапия в България.
Г-жо Фандъкова,
Г-н Герджиков,
Госпожи и господа, общински съветници,

В светлината на всичко изложено дотук, считам че аргументите за освобождаването на д-р Тарашоева, изложени неубедително в публичното пространство, будят, най-малкото, силни съмнения. По тази причина, както и поради течащото съдебно разследване, настоявам случаят и взетото решение на СОС да бъдат върнати за прецизно преразглеждане, с участието на всички заинтересовани страни, като се вземат предвид всички обстоятелства и факти около предполагаемите пропуски в работата на д-р Тарашоева.
Надявам се, че предубеденото решение на СОС е било резултат от случайно подвеждане и недоизясняване на конкретната ситуация в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски”, което допълнителното преразглеждане на случая ще разсее.

В противен случай, поредното дискредитиране на български лекар с дългогодишна и успешна практика, ползващ се с авторитет и утвърдено професионално име, както в страната, така и на международно ниво, няма да спомогне нито за подобряване на качеството на предлаганите психиатрични и психотерапевтични грижи у нас, нито за издигане авторитета на Софийска община и нейното ръководство, нито ще подобри националния и международен престиж на българското правоприлагане като цяло.
С уважение,
Д-р Димо Станчев,
Председател на Управителния съвет на Българска Асоциация по Психотерапия

София,
1.03.2016 г.

В подкрепа на д-р Гълъбина Тарашоева се изказват редица колеги, които са работили с нея:

Letter of Support – Bojan Musil, Ph.D. Head of the Department of Psychology/ Assistant Professor
University of Maribor

Letter of Support – Kate Bradshaw Tauvon MA, GA Dip, TEP IAGP President, Sweden

Letter of Support – Cristina Martinez-Taboada, Professor of Group Psychology at the University of Basque Country /EHU Spain

Letter of Support – Dena Baumgartner, Ph.D., TEP LPC, LMFT, CGP, Tucson, Arizona, USA

Letter of Support – Dr. Marcia Almeida Batista, Psychologist and Psychodramatist, Member of IAGP Board, Teacher and Diretor of Faculty of Human Science and Health of Pontifical Catholic University of São Paulo
Letter of Support – Marcia Karp. M.A., TEP. ,United Kingdom Council of Psychotherapists
Group and Individual Psychotherapist, International Trainer of Group Psychotherapy, Former Senior Psychotherapist in UK National Health Service (NHS)

Letter of Support – Dr Monica Zuretti medico, Professora de Psicodrama Clinico , Post grado Facultad de Psicologia UBA

Letter of Support – Göran Ahlin M.D., Ph. D, Ass. Professor in Psychiatry and Psychotherapy, Head of Clinics, Specialist Psychotherapist, Responsible Director for University Level training in Psychiatry, Psychotherapy In Sweden and Internationally, Life Member and Fellow of IAGP.

Letter of Support – Teresa von Sommaruga Howard