Катя Кръстанова

рег. № 028/2011

Приема в: Център за психологическо консултиране и личностно развитие “Синергия”
Адрес на практиката: Ж.к. Бели Брези, ул. Звъника № 1-3
Мобилен: 0888666393
E-mail: katiakrastanova@gmail.com
Езици: български