Членски внос

Годишен членски внос

за индивидуални членове – 60лв.

за групови членове – 160лв.

 

Регистър

Такса за обработка на документи за Регистъра на БАП – 10 лв. еднократно при подаването.

Такса за поддържане на Регистъра – 30 лв. годишно за индивидуалните членове.

 

Уважаеми колеги,

Предвид планирането на бюджета на асоциацията, Ви молим да планирате заплащането на членски внос най-късно до 1 юни 2023 г.

Заплащането на членски внос е по банков път.

Банкови детайли:

Българска асоциация по психотерапия

Банкова сметка: BG05 STSA 9300 0027 1149 92
Банка ДСК

Основание : членски внос за 2023 г.