История и цели

През 1993 година ориентираните към психотерапията специалисти – по онова време общо 18 човека, създават БАППК (Българска асоциация по психотерапия и психологично консултиране). На 29.01.2006г. на Общо събрание Българската асоциация по психотерапия и психологично консултиране (БАППК) се преобразува в Българска асоциация по психотерапия (БАП), с решение на СГС от 27.03.2006г.

Понастоящем, асоциацията има над 122 индивидуални члена и 14 групови. Общият брой на членовете на асоциацията надхвърля 630 души – една част от тях са дипломирани психотерапевти, повечето от останалите се намират в обучение. Измежду индивидуалните членове има представители на почти всички практикувани в България психотерапевтични модалности: напр. психоаналитично психотерапия, психоанализа, психодрама, когнитивно-поведенчиска психотерапия, Юнгианска анализа, личностноцентриран подход, ориентирана към решения краткосрочна терапия и др.

От 1996 година БАП е член на Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП), като понастоящем е Национална присъждаща организация.

През 2019г. асоциацията създаде Работна група по стандартите за обучение и практикуване. Тази група е изготвила стандарти, отговарящи на тези на ЕАП. Главна цел на групата – както и на асоциацията – е в обозримо бъдеще в България да бъдет приет Закон за психотерапията, който да я регламентира като отделна професия. Понастоящем групата работи с Министерството на здравеопазването за изясняване на начините, по които може да се регламентира практикуването на психотерапия в системата на здравеопазването така, че този регламент да бъде съобразен с развитията в Европейския съюз.

Българската асоциация по психотерапия има за цел да обединява, при запазване на различията и представлява лицата, които практикуват или са в процес на обучение по психотерапия, в името на чистотата и престижа на професионалната им дейност, в интерес на своите членове и на техните клиенти.

 

УЧРЕДИТЕЛИ на Българска асоциация по психотерапия и психологично консултиране (БАППК) 23.11.1993 г.
1. Румен Христов Георгиев
2. Евгений Янков Генчев
3. Росица Христова Георгиева
4. Никола Христов Атанасов
5. Александър Георгиев Маринов
6. Юлия Георгиева Попова
7. Алла Николова Николова
8. Панайот Анастасов Рандев
9. Иван Петров Игов
10. Румен Александров Димитров
11. Гълъбина П. Тарашоева-Маринова
12. Светлана Величкова Николкова
13. Анна Димитрова Варсанова
14. Тома Невенов Томов
15. Давид Нисим Йерохам
16. Боряна Велиславова Чалъкова
17. Таню Делчев Таваджанов
18. Женя Георгиева Георгиева

 

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

 

Управителен съвет за периода октомври 2023 г. – юни 2024 г.

Ваня Овчарова – председател на УС на БАП
Ирина Лазарова – зам. председател, финансов отговорник
Анет Маринова – зам. председател
Лилия Ахтарова
Невена Борисова – секретар
Милена Жекова – секретар
Диана Алексиева – секретар

 

Управителен съвет за период юни 2021 – октомври 2023 г.

Моника Богданова – председател
Весела Вътева (втори мандат)
Анет Маринова (втори мандат)
Ваня Овчарова
Галина Дойчинова
Петър Цикалов – финансов отговорник
Светлина Колева – секретар

 

Управителен съвет БАП за периода 14.04.2018г. 20.06.2021 г.

Марина Ангелова – председател
Анелия Василева – секретар
Анет Маринова – зам. председател
Светлана Благоева – зам. председател
Светла Банкова – финансов отговорник
Весела Вътева
Ангел Томов
Анна Миланова
Елка Божкова – до 1.12.2019г.
Стефка Чинчева – от 1.12.2019г.

 

Управителен съвет БАП за периода 2015 г – 2018 г.

Димо Станчев – председател
Анелия Василева
Людмила Величкова – секретар
Марина Ангелова
Инна Бранева
Моника Богданова – касиер
Цветанка Василева-Хубенова

 

Управителен съвет БАП за периода 26.07.2012 г – 2015 г.

Димо Станчев – председател на УС
Александър Ангелов
Валентина Маринова – секретар до 1.08.2013
Людмила Величкова – секретар
Весела Банова – зам.председател
Инна Бранева
Милена Жекова
Цветанка Василева-Хубенова

 

Управителен съвет БАП за периода 28.10./10.12.2009 г – 2012 г.

Георги Антонов – председател на УС
Румен Георгиев – зам.председател
Весела Банова – зам.председател
Александър Ангелов
Диана Алексиева
Адриана Стоичкова – касиер
Марина Ангелова – секретар

 

Управителен съвет БАП за периода 27.03.2006 г – 2009 г.

Никола Атанасов – председател на УС
Румен Георгиев – зам.председател
Димо Станчев – зам.председател
Росица Георгиева – касиер
Марина Ангелова – секретар
Боян Страхилов
Георги Антонов

 

Управителен съвет БАППК за периода 16.10.2002 г. – 2006 г.

Евгений Генчев – председател на УС
Гълъбина Тарашоева
Димо Станчев
Александър Маринов
Никола Атанасов
Боян Страхилов
Росица Георгиева – финансов отговорник

 

Управителен съвет БАППК за периода 1999 г – 2002 г.

Женя Георгиева – председател на УС за периода 1999 – 2000 г.

Александър Маринов – председател на УС за периода 1999 – 2000 г.

 

Управителен съвет БАППК за периода 1996 г – 1999 г.
Румен Георгиев – председател

 

Управителен съвет БАППК за периода 23.11.1993 г – 1996 г.
Румен Георгиев – председател
Александър Маринов – първи зам. председател
Панайот Рандев – втори зам. председател
Евгений Генчев – секретар
Анна Варсанова – касиер
Давид Йерохам
Тома Томов