Българска асоциация по психотерапия

член на Европейската асоциация по психотерапия

Българската асоциация по психотерапия (БАП) е организация в обществена полза, обединяваща професионалистите и институциите в областта на психотерапията в България. В нея членуват представители на повечето форми (модалности) на психотерапия у нас. БАП е член на Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП) и е Национална обединяваща организация и Национална акредитираща организация за квалификацията “психотерапевт” (National Umbrella Organisation & National Awarding Organisation). Като такава, тя изгражда и поддържа националния Регистър на психотерапевтите и Регистъра на обучителните организации в психотерапевтични методи в Република България и полага усилия за регламентирането, регулирането и утвърждаването на психотерапията като професия.

IMG_7292