Какво е важно да знам за психотерапията?

Пътеводител за клиента

Създадохме този Пътеводител с идеята да помогнем на всички, които имат желание да получат професионална психотерапевтична подкрепа, да се консултират или просто да се ориентират в морето от понятия, свързани с психичното здраве. В текста използваме първо лице, не само защото сме съпричастни към проблемите на хората по силата на професионалната си принадлежност, а и защото всеки от нас за кратко или за дълго е преминал през лична психотерапия.

Настоящият Пътеводител е резултат от поредица инициативи на Българска асоциация по психотерапия (БАП) да насърчи дискусиите около професионалната етика. В тази връзка през 2019 г. беше проведена първата Кръгла маса за професионална етика в психотерапията. Това даде възможност да се популяризират добрите психотерапевтични практики в България, зад които застава БАП, както и да се предостави информация за европейските професионални стандарти и етика.

Книжката „Какво е важно да знам за психотерапията?” се издава по инициатива на БАП с подкрепата на Управителния съвет, Етичната комисия и работната група на представителите на етичните комисии на психотерапевтични школи, които са групови членове на БАП.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Какво е психотерапия?
  2. Какво НЕ Е психотерапия?
  3. Какво е характерно за психотерапевтите?
  4. Как протича психотерапевтичния процес и какво да очаквам от него?
  5. Рамка на психотерапевтичната работа
  6. Как помага психотерапията?
  7. Кога можем да се обърнем към психотерапевт?
  8. Как да намерим подходящ психотерапевт?
  9. Какъв човек не е подходящо да изберем за свой психотерапевт?
  10. Обичайни етапи на психотерапията
  11. Психотерапия в онлайн среда
  12. За етиката в психотерапията
  13. Как можем да подадем сигнал за нарушаване на професионалните етични принципи в психотерапията?
  14. Как да се свържете със съответните психотерапевтични школи?
  15. Каква е разликата между психотерапевт, психоаналитик, психолог и психиатър?
  16. Каква е разликата между психологическо консултиране и психотерапия?
  17. Представяне на различните психотерапевтични модалности
  18. Библиография

 

Работна група към Комисията по етика на БАП

2022 г.

Авторски екип:

Анета Жечева – БАТА
Борислава Мечева – БАФТ
Ваня Овчарова – УС на БАП
Виолина Аита – БНПД
Десислава Караджова – БНПД
Доц. Силвия Цветкова – БАПО
Д-р Ирина Лазарова – БАКПП
Ирена Анастасова – БНПД
Константин Воденичаров – ДППБ
Маргарита Халачлийска – БАФТ
Марина Ангелова – Комисия по стандартите на БАП
Румен Георгиев – Комисия по етика на БАП
Стефка Чинчева – ДПП
Христиана Ганева – ДПП

 

Илюстрациите са предоставени от А.М. – клиент на психично здравни услуги.

© 2023 Българска асоциация по психотерапия

Второ преработено издание

Книжката „Какво е важно да знам за психотерапията?” и съдържанието ú са лицензирани чрез CreativeCommonsAttribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International Public License (CC BY-NCND 4.0). https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

 

 

Психотерапията не е това, което си мислите…
Това не е изцеление на болката;
не е ръководене от мъдър съветник;
нито е разговор между добри приятели.
Това не е придобиване на езотерични знания;
не е демонстрация на грешките на един човек.
Това не е нова религия.
Тя е ЗА ТОВА КАК ВИЕ МИСЛИТЕ.
Тя обръща внимание на незабележимото в начина, по който мислите.
Тя прави разлика между това, за което мислите, и това как го мислите.
Тя се интересува не толкова от търсенето на причините, обясняващи това, което правите, колкото от значението, което има за Вас това, което правите.
Тя е насочена към осмисляне на трудностите във Вашите цели и Ви помага да откриете скритите у Вас способности за преодоляването им.
Тя дава възможност да се погледне и приеме отблясъкът на това непреходно нещо, което се явява ВАША СЪЩНОСТ.
Тя е осмисляне на това как живеете със себе си в даден момент.

Из „Изкуството на психотерапевта”
Джеймс Бъджентал