Как да използваме психотерапията?

Пътеводител за клиента

Създадохме този Пътеводител с идеята да помогнем на всички, които имат нужда или желание да получат професионална психотерапевтична подкрепа, да се консултират или просто да се ориентират в морето от понятия, свързани с психичното здраве. В текста използваме първо лице, не само защото сме съпричастни към проблемите на хората по силата на професионалната си принадлежност, а също и защото всеки от нас за кратко или за дълго е преминал през лична психотерапия.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Какво е психотерапия?
 2. Какво е характерно за психотерапевтите?
 3. Как протича психотерапевтичния процес и какво да очаквам от него?
 4. Рамка на психотерапевтичната работа
 5. Как помага психотерапията?
 6. Кога можем да се обърнем към психотерапевт?
 7. Как да намерим подходящ психотерапевт?
 8. Какъв човек не е подходящо да изберем за свой психотерапевт?
 9. Обичайни етапи на психотерапевтичната работа
 10. Първа среща с психотерапевта
 11. За какво е важно да внимаваме след като започнем терапия?
 12. Психотерапия в онлайн среда
 13. Етични принципи в психотерапията
 14. В какви случаи и как можем да подадем сигнал за нарушаване на професионалните етични принципи в психотерапията?
 15. Как да се свържете със съответната психотерапевтична модалност?
 16. Каква е разликата между психотерапевт, психоаналитик, психолог и психиатър?
 17. Какъв специалист е подготвен, сертифициран и способен да практикува психотерапия?
 18. Каква е разликата между психологическо консултиране и психотерапия?

 

Работна група към Комисията по етика на БАП

2022 г.

 

Авторски екип:

 

Анета Жечева – БАТА
Борислава Мечева – БАФТ
Ваня Овчарова – УС на БАП
Виолина Аита – БНПД
Десислава Караджова – БНПД
Доц. Силвия Цветкова – БАПО
Д-р Ирина Лазарова – БАКПП
Ирена Анастасова – БНПД
Константин Воденичаров – ДППБ
Маргарита Халачлийска – БАФТ
Марина Ангелова – Комисия по стандартите на БАП
Румен Георгиев – Комисия по етика на БАП
Стефка Чинчева – ДПП
Християна Ганева – ДПП