Мария Николова

рег. № 029/2011

Приема в: частна практика
Адрес на практиката: ул.”Любен Каравелов”№27, вх.Б
Мобилен тел.: 0887 991 670
E-mail: nikolova_maria_bg@yahoo.com
Езици: български