Румен Бостанджиев

рег. № 011/2008

Приема във: Фондация „Сексуалност и здраве” – София
Телефон: 02/958-49-25
Мобилен: 0888-92-43-69
E-mail: sexology.bostandjiev@gmail.com
Уебсайт: www.erbos.com
Езици: български, английски, руски