сборник ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ

Уважаеми колеги,
Сборника на БАП брой 1/2016 “ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ” излезе през месец Юни 2016г.

sbornik BAP

Благодарим на колегите, които се включиха и подкрепиха идеята!

Поздрави,
УС на БАП