Анелия Василева

рег. № 025/2011

Приема в: Център за психотерапия, обучение и супервизия Прастранство,

Адрес на практиката: ул. Панайот Волов 4 Б
Мобилен: 0896 70 88 72
E-maila_vasileva221@abv.bg