Контакт

Седалище и адрес на управление

гр. София, п.к. 1000
ул. “Георги С. Раковски” № 81
email: b.a.psychotherapy@gmail.com

Секретар: гл.ас. д-р Светлина Колева – 0882028114

Председател: доц. Моника Богданова – 0887372184