Международен семинар “Иновации в обучението”

Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив
Център за международна интеграция повишаване на квалификацията
Пловдив 4020, бул. „Марица“ 26, тел: 032 643 005,
Организира

Международен семинар на тема:
Иновации в обучението- Мястото и ролята на авторитета в обучението

Лектор:  г-н Марко Фокхи, психоаналитик от Милано, член на Световната асоциация по психоанализа, Директор на Фройдиски институт, Милано
Дата на провеждане: 11 ноември/събота/ 2017г. 
Място: гр. Пловдив, Университет по хранителни технологии, зала 224

Програма:
9.30-10.00- Регистрация на участниците
10.00-10.20 – Въведение и представяне на темата ” Тенденции в обучението. Професията- невъзможна?” – Йордана Христозова, Ph D, педагог, психоаналитично формиране
10.20-10.50 0 Иновации в обучението- проф. Йорданка Алексиева, зам. ректор по международна интеграция и повишаване на квалификацията в УХТ;
11.00-12.30 – „Авторитетът. Ролята на преподавателя в обучението” – г-н Марко Фокхи, психоаналитик от Милано, член на Световната асоциация по психоанализа, Директор на Фройдистки институт, Милано
12.30-13.30- Пауза
13.30 – 15.30 – Решаване на казуси
15.30 – 16.00 Обобщение

Заплащане– по банков път : Банкова сметка на УХТ в Централна Кооперативна Банка
IBAN BG 53CECB97903180002900 SWIFT BIC CECBBGSF
Такса – 50 лева, Студенти- 20 лева

Издават се сертификати, кредити- 1 кредит
Tel. 032 603 678, e mail: uft_cmipk@abv.bg