Интердисциплинарни предизвикателства и психотерапевтична подкрепа в неформалното образование

ПОКАНА за Работна среща на Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) и Българската асоциация по  психотерапия (БАП)

Уважаеми членове на ЦИИНО и БАП,

Заповядайте на първата работна среща на двете организации, на която ще потърсим допирни точки и общи интердисциплинарни визии за развитието на многообразния сектор на неформалното обучение и образование. Фокусът този път ще е върху мястото на психотерапевтичната подкрепа за процесите и дейностите за неформално учене и обучение на деца, младежи и възрастни. Надяваме се дискусията да ни подскаже пътищата и темите за бъдещо академично и практическо сътрудничество.

Проф. д-р Силвия Николаева, ръководител на ЦИИНО

1 декември 2019 г.,

15:00 – 16:00 ч.

 

Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“

 аудитория 45, Южно крило, ет. 2