„25 години ДППБ – устои и развитие в позитивната и транскултурална психотерапия“

изображение

Уважаеми колеги,

Дружеството по позитивна психотерапия в България Ви кани да участвате в Юбилейна конференция под надслов „25 години ДППБ – устои и развитие в позитивната и транскултурална психотерапия“.

Конференцията ще се проведе от 17-ти и до 19-ти май 2019 година в град Варна, хотел „Черно море”.

За пореден път очакваме конференцията да се превърне в научно-практически форум за споделяне на собствена добра практика в хода на обучението и работата ви като позитивни психотерапевти.

Наша цел е да окуражим дискусиите и сътрудничеството в добрата практика на позитивните психотерапевти у нас.

Очакваме предложения за включване в конференцията с:

  • Доклади (до 20 мин.)
  • Презентации ( до 45 мин.)
  • Work-shops ( 1 ½ час)

Всяко предложение следва да включва:

  1. Име (имена) на авторите
  2. Адрес (електронен) на първия автор
  3. Заглавие
  4. Предпочитан формат на представяне
  5. Резюме (до 15 реда)

 

Такса правоучастие в конференцията (вкл. участие във всички представяния, папка с материали, книга с публикации, коктейл):

  • за членове на ДППБ – 130 лв.
  • за нечленове – 150 лв.

 

Важни дати за желаещите да се включат с доклад, презентация или уъркшоп:

До 20.02.2019г. – изпращане на заявка за участие и резюме по електронна поща на адрес – sekretardppb@gmail.com

До 10.03.2019г. – получаване на потвърждение за участие в конференцията

До 30.03.2019– изпращане на материалите в пълен текст (на български и английски език) за поместване в сборник от конференцията, на адрес: sekretardppb@gmail.com

Повече информация на тел. 0878 321 033 и в интернет страницата на ДППБ