Честит празник на психотерапията

Скъпи колеги, приятели,

Тази година е различна, различен е и празникът ни, с всички изненади на живота, дори невъобразимите. За първи път не се срещаме да отпразнуваме заедно, както до сега „на живо”.
Трудна година, в която сме засегнати, както като професионалисти, така и като хора. Промени се всекидневието и начинът, по който се наложи да работим с пациентите/клиентите си и да участваме в работата си. Колкото и да сме мислили и споделяли как се работи с липсващото, житейски се срещаме с ново липсващо.
Преживяваме различни загуби, срещаме трудности и сме изправени пред неяснота и тревоги за бъдещето. Някъде изтъняват нишките, на други места се появяват нови връзки, някъде угасват светлини, някъде се отварят нови врати.
Казахме сбогом на уважаван и обичан колега, Светъл път, доц. д-р Никола Атанасов! Ще ни липсваш!

Това също е година, в която успяхме да постигнем много, оглеждайки се в себе си, в най-близките, в колегите си, в идеите и общностите, които създаваме и градим. Част от ограниченията на реалността са и възможности пред нас – за съпричастност, съучастие, изследователско търсене и нови хоризонти, за нови начини на обмен и общуване, за преоткриване на старото по нов начин, за реалното и виртуалното, за близостта и дистанцията. И за нас.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ПСИХОТЕРАПИЯТА, КОЛЕГИ!

Наградите за колегите, предложени от Вас, пътуват към своите адресати и ще бъдат обявени съвсем скоро!

Пожелаваме Ви да сте здрави, да имаме нови пространства и начини, в които срещите помежду ни са възможни и обогатяващи.

Управителен съвет на Българската асоциация по психотерапия

Ангел Томов
Анет Маринова – зам. председател
Анна Миланова
Анелия Василева – секретар
Весела Вътева
Марина Ангелова – председател
Светла Банкова – финансов отговорник
Светлана Благоева – зам. председател
Стефка Чинчева

cultural