Сборник “Отстояния”

Сборникът от конференцията “Отстояния” е готов и е в печатницата.