Трансферът в институцията. Аспекти на комуникацията в професионална среда. Как посрещаме различните други около нас?

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

и Център за международна интеграция и повишаване на квалификацията

организира международен семинар с участието на г-н Марко Фокхи, психоаналитик от Милано, Италия на тема:

Трансферът в институцията. Аспекти на комуникацията в професионална среда. Как посрещаме различните  други около нас?

 

П Р О Г Р А М А

23 март (събота) 2019г.

 9.30 – 10.00 Регистрация
10.00 -10.15 Приветствие към участниците –

проф. д-р Йорданка Алексиева, зам. ректор

10.15-10.30 Въведение в темата – Йорданка Христозова,Phd, психоаналитично формиране, лектор
10.15-12.30 Лекция “ Трансферът в институцията.  Аспекти на комуникацията в професионална среда”
12.30-14.30 Обедна почивка
14-30- 16.00 Представяне на случаи и дискусия
16.00 -16.15 Сертификати и закриване

 

Гост лектор – Г-н Марко Фоки, практикуващ психоаналитик от Милано, Италия (AME), бивш президент на Scuola Lacaniana di psycoanalisi, член на Световната асоциация по психоанализа, Директор на Фройдиски институт, Милано. Г-н Фоки има публикации в авторитетни международни издания, както и издадени книги, като “Несъзнатото в класната стая“, 2015г.

Заплащане – по банков път :

Университет по хранителни технологии

Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив

IBAN: BG53CECB97903180002900; SWIFT BIC: CECBBGSF

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

Име на вносителя и семинар „Трансферът в институцията“

 

Такса – 60 лева

Студенти- 20 лева

Издават се сертификати , кредити- 0,5 кредита

Осигурен е превод

За допълн. информация:

тел. 0898677495, г-жа Христозова

e mail: yhristozova@gmail.com