V-та Национална конференция по музикотерапия с международно участие

plaka BAM_bgУважаеми колеги!
Бихме искали най-сърдечно да ви поканим на V-та Национална конференция по музикотерапия с международно участие, която се проведе онлайн на 4-6 ноември 2022 г. Темата тази година е ” Хармонията между вътрешно и външно “.
В нея ще участстват както български практикуващи музикотерапевти, така и специалисти и терапевти от Австрия, Белгия, Сърбия и Румъния.
Конференцията е ориентирана към споделяне на теоретичен и практически опит за приложението и ефективността на музикотерапията и работа с изкуства в съвременната терапевтична практика.
Тук може да откриете Резюмета на участниците
С уважение
УС на БАМ