Награди за принос към психотерапията в България

Здравейте, уважаеми колеги,

Според настоящата процедура за номиниране и връчване на годишна награда за принос в психотерапията в България, следва да ви информираме за решенията на Комитета по номинациите.

Тази година имаме удоволствието да ви съобщим, че имаше номинации за награди на БАП. Всеки един от номинираните заслужава уважение. Номинациите и наградите са възможността да отбележим изключителните постижения и положения труд в областта на психотерапията. Те не само подчертават индивидуални усилия но и насърчават нашата общност към още по-високи стандарти и качество на психотерапевтичната практика.

Комитета по номинациите на заседание от 15.10.23г., взе решение да удостои с награда както следва:

  1. За „Значим принос в психотерапията на България в полето на психотерапевтичната работа в групи“ награждава Златко Теохаров.
  2. За „Цялостен принос към психотерапията в България“ награждава проф. Надежда Витанова.

На свое заседание от 17.10.23 г. УС на БАП взе решение посмъртно да удостои с почит д-р Веселка Христова за „Значим принос в развитието и практикуването на психотерапия в България, в полето на обучение и супервизия на психотерапевти и значим принос за въвеждане на психодинамичната перспектива в практиката на общопрактикуващите лекари“.

Коментари, подкрепа и поздравления се приемат на имейла на БАП до 29.10.23г.

Предстои да обявим датата на деня, в който ще отбележим своята 30 годишнина, ще празнуваме деня на Психотерапията в България, както и ще бъдат връчени наградите.

Сърдечни поздрави,

УС на БАП