Награди за принос към психотерапията в България 2023 г.

 

Номинациите и наградите са възможността да отбележим изключителните постижения и положения труд в областта на психотерапията. Те не само подчертават индивидуални усилия но и насърчават нашата общност към още по-високи стандарти и качество на психотерапевтичната практика.

Комитета по номинациите на заседание от 15.10.23г., взе решение да удостои с награда както следва:

За „Значим принос в психотерапията на България в полето на психотерапевтичната работа в групи“ награждава Златко Теохаров.

 

 

 

За „Цялостен принос към психотерапията в България“ награждава проф. Надежда Витанова.

На свое заседание от 17.10.23 г. УС на БАП взе решение посмъртно да удостои с почит д-р Веселка Христова за „Значим принос в развитието и практикуването на психотерапия в България, в полето на обучение и супервизия на психотерапевти и значим принос за въвеждане на психодинамичната перспектива в практиката на общопрактикуващите лекари“.

Коментари, подкрепа и поздравления се приемат на имейла на БАП до 29.10.23г.

Предстои да обявим датата на деня, в който ще отбележим своята 30 годишнина, ще празнуваме деня на Психотерапията в България, както и ще бъдат връчени наградите.

Сърдечни поздрави,

УС на БАП