Почина проф. Надежда Витанова

С прискърбие ви съобщаваме за загубата на проф. Надежда Витанова.

Проф. Витанова беше уважаван колега – Доктор на науките, музикотерапевт, аналитичен психотерапевт, психодрама терапевт и психолог, дългогодишен преподавател в СУ “Свети Климент Охридски”.

Последната ни среща с нея беше празнична и светла – БАП удостои с награда проф. Витанова на празника на психотерапията на 23.11.23г. за цялостен принос към психотерапията в България.

Ще я запомним така! Поклон пред светлата и памет!