Становище относно Закона за социалните услуги

На 22.05.2020г. БАП представи свое становище във връзка със Закона за социални услуги (ЗСУ). Към БАП беше отправена покана от секретариата на Конституционния съд за мнение по Дело № 3/2020 г, с предмет на искането – искане на 54 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на ЗСУ (обн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.07.2020 г.).

СТАНОВИЩЕ

Становището беше изготвено от сформирана от УС работна група в състав: Ангел Томов, Анелия Василева, Анет Маринова, Весела Банова, Георги Биволарски – юрист, Марина Ангелова, Цветелина Йосифова. В предварителна среща беше потърсена позицията на представителите на груповите членове на БАП, както и допълнително дискутирана на извънредни съвещания в УС.

Можете да се запознаете със становища на определените за заинтересовани страни по делото, както и други професионални и организации с определена експертиза и отношение към ЗСУ, на страницата на Конституционния съд 

По време на обсъждането в срещите с колегите се откроиха различни отношение и мнения.

Това ни дава повод да отворим по-широк формат за споделяне, въпроси и дискусии, свързани с практикуването на психотерапия и психотерапевтът като специалист в различни полета – социални услуги, здравеопазване, образование, практикуване в частна практика, в институти и организации и др. Смятаме, че повдигнатите въпроси имат тясна връзка с регламентирането на професията, както и познаването на съществуващите практики и пресечни линии с държавни наредби и закони, професионална, обществена и лична позиция.

Ще продължим да организираме специални формати за обсъждане, в които всеки член на БАП ще има възможност да участва. Темите и събитията ще бъдат обявени след съвещание с представителите на груповите членове.

Всеки може да сподели свои въпроси и идеи, които да бъдат взети под внимание.

Очакваме Ви да пишете на мейла на БАП.