Теми за конференцията

В края на конференцията на БАП “Работа с липсващото” се обърнахме към участниците за предложения за теми за следващата конференция. От тогава седмиците и месеците ни донесоха много промени и със сигурност нов поглед и нови идеи за обсъждане.

Представяме ви предложенията от края на февруари, можете да допълвате или да гласувате за вече представена тема тук или в мейла на БАП:

 • Пренос и контрапренос в различните психотерапевтични дискурси. Страдание и ресурс – какво лекува
 • Нарцисизмът Около идентичност и граници
 • Границите на толерантността
 • Пол и идентичност
 • Тялото и образа на тялото
 • Еволюция на психотерапевтичните модалности вследствие на променения контекст  в  семейството, обществото и културата.
 • Трансфер и контратрансфер
 • Личността на терапевта
 • Границата на контакта – какво се случва с общуването във виртуална среда. Ролята на гласа и експресията на емоции във виртуалната комуникация.
 • Новото детство – фокус върху променените модели на възпитание, честото разпадане на семействата и темите, които са важни за децата, а родителите имат съпротиви да разглеждат.
 • Промяната – какво е промяната всъщност, невробиологичен поглед, теоритична рамка на разбирането за промяна и ролята/отговорността на терапевта в този процес.
 • Взаимноотношенията, терапевтичната рамка, психичните структури, травмата и криза, нарцисизъм, хистерия, психоза, психопатия.
 • Общи терапевтични принципи или какво обединява методите и нужно ли е да се ораничаваме (в мисленето си, в разбиранията си, в правилата)?
 • Различието – опит и понасяне
 • Работа с наличното. Детето у възрастния. Универсални принципи на психотерапията (птицата Додо). Прилагане на психотерапията извън психотерапията.
 • Юношество и рискове – ЛГБТ – ролята на мъжа/жената и майката/бащата в еднополови семейства; въпросът за идентификацията и пр.
 • Ефективност на различните видове терапии при различи състояния/разстройства
 • Що е щастие? Пътят към себе си като път към другите
 • Девиантно поведение при деца,тийнейджъри. Методики и работа с тях.
 • Хигиена на връзката терапевт-клиент. Пренос и контрапренос.
 • Свързването/Съединението – в терапевтичния процес, свързването на точките, свързването със себе си
 • Търсенето – какво търсим като терапевти, какво търсят клиентите
 • Границите, нарцисизма на малките нации… нещо около рамката и нахлуването
 • Човекът на бъдещето- норма и абнорма?
 • Етиката на психотерапевта vs етиката на пациента
 • Различията и приликите помежду ни
 • Транспарадигмално огледало
 • Езикът на психотерапията