Весела Вътева

рег. № 064/2016

Тел:  +888 454 782 
 
Неорайхианска аналитична психотерапия и супервизиране в
частна практика; психодинамично и психологично консултиране.
Работи и онлайн и на английски.