V-та Национална конференция по музикотерапия с международно участие

Уважаеми колеги! Бихме искали най-сърдечно да ви поканим на V-та Национална конференция по музикотерапия с международно участие, която се проведе онлайн на 4-6 ноември 2022 г. Темата тази година е ” Хармонията между вътрешно и външно “. В нея ще участстват както български практикуващи музикотерапевти, така и специалисти и терапевти от Австрия, Белгия, Сърбия и Румъния. Конференцията е…

ПРИЕТ Е ОБНОВЕНИЯ ЕТИЧЕН КОДЕКС

Етичният кодекс на БАП беше обновен и адаптиран съобразно европейските насоки и стандарти за психотерапия от ЕАП. Текстовете бяха предложени на професионално обсъждане от юни 2021 г. Повече от година колегите- психотерапевти имаха възможност да се запознаят и да коментират текстовете и финално допълненият обновен вариант на Етичния кодекс беше приет на Общото събрание на…

ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ“ за 2022 г.

ПОКАНА   До всички членове на „Българска асоциация по психотерапия“   Уважаеми колеги, Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по психотерапия“(наричано по-долу за краткост „БАП“), с ЕИК 121468804, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Георги С. Раковски“ № 81, на основание чл. 11, ал. 2 от Устава на сдружението, кани всички…

XI-та научно-практическа конференция на БАП “Отстояния”

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на традиционната, вече XI-та научно-практическа конференция на БАП „Отстояния“, която ще се проведе на 28 и 29 май 2022 г. на бул. “Мария Луиза” 58, Проджект Лаб. Програмата и формата за регистрация може да намерите в линковете по-долу. Очакваме Ви и се надяваме, че заедно ще създадем пространство…