Конференции на БАП

XI Научно-практическа конференция “Отстояния”, 28 – 29 май 2022 г., гр. София

Кръгла маса за стандартите в психотерапията, 30 март 2021 г., гр. София

Х Конференция по психотерапия “РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО”, 21-23 февруари 2020 г., гр. София

Кръг за разговор: „Перспективи пред професията психотерапевт, 21.02.2020 г., гр. София (в рамките на Х Конференция по психотерапия “РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО”)

Кръгла маса “Етични принципи в психотерапевтичната практика в България”, 11 октомври 2019 г.

ІХ Национална конференция по психотерапия “СУБЕКТИТЕ В ПСИХОТЕРАПИЯТА”, 14 – 15 октомври 2017 г., гр. София

VІII Национална конференция по психотерапия “ИДЕНТИЧНОСТ И РАЗЛИЧИЯ”, 15–16 октомври 2016 г., гр. София

VІI Национална конференция по психотерапия “ТЕРАПЕВТИЧНАТА НИ ПРАКТИКА”, 17 – 18 октомври 2015 г., гр. София

VІ Национална конференция по психотерапия „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЛИЧНОСТОВАТА ПРОБЛЕМАТИКА – КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ”, 22 – 23 ноември 2014 г., гр. София

V Национална конференция по психотерапия „ДИАЛОЗИТЕ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА“ 11- 13 октомври 2013 г., гр. София

ІV Национална конференция по психотерапия “СТАНДАРТИ И ПРАКТИКИ”, 09 – 11 април 2010 г., гр. Варна

III Национална конференция по психотерапия „ПСИХОТЕРАПИЯТА В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ – 15 ГОДИНИ ИЗВЪРВЯН ПЪТ”, 26-28  септември 2008 г., гр. София