Кръгла маса за стандартите в психотерапията

Бихме искали да Ви информираме за поредната важна стъпка, която БАП предприема в посока на регулация на професията психотерапевт в България.

По време на Кръглата маса за стандартите в психотерапията, проведена на 30.03.2021г., представителите на груповите членове на БАП, комисията по стандартите и организации, които обучават в различни психотерапевтични модалности в България, заедно с управителния съвет, подписаха Меморандум, чрез който потвърдиха своята подкрепа и възприемане на професионалните стандарти за обучение и практикуване на психотерапия на европейско ниво. (можете да го отворите като прикачен файл) Същевременно бяха повдигнати и важни въпроси за подготовката и придобиването на ключовите компетентности в обученията на национално ниво.

Символичните дигитални подписи в Меморандума декларират грижата и ангажимента на представителите на модалностите да допринасят за развитието на професията психотерапевт в България и за гарантирането на възможно най-високо качество на обучение и практикуване според стандартите на БАП и ЕАП.

Стартираме поредица срещи, които сме нарекли “Разговаряме за стандартите” с колеги и обучаващите организации от различните модалности в БАП. С радост установяваме, че в отделни дружества подобни дискусии вече са факт.

Отделните документи „Стандарти за обучение и подготовка за практикуване на психотерапия”, „Ключови професионални компетентности на психотерапевта”, Етичния кодекс и Принципите на продължаващото професионално развитие са събрани в т. нар. Професионален кодекс за практикуване на психотерапия. По-долу ви представяме връзките към съответните документи:

·       Стандарти за обучение и подготовка за практикуване на психотерапия

·       Ключови професионални компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа

·       Продължаващо професионално развитие

Друга важна новина е обновяването на Етичния кодекс на БАП, разширен съобразно насоките на ЕАП за професионални етични принципи в психотерапията и съвсем скоро ще бъде качен на сайта.

От УС сме насреща за подкрепа и участие в собствени инициативи на груповите членове на БАП и на обучителните организации, които подпомагат процесите на вътрешна регулация и консолидация около общи ценности и стандарти на професията.

 

С уважение,

От името на УС на БАП и работната група по стандартите

Марина Ангелова, Председател на УС