13. Как можем да подадем сигнал за нарушаване на професионалните етични принципи в психотерапията?

DSC_0078 r

Българска асоциация по психотерапия (БАП), както и отделните професионални организации, членуващи в нея (т.нар. групови членове), имат Комисии по етика. В случай на неетична практика можем да се обърнем към Комисията по етика на съответната организация (виж списък по-долу) или към Комисията по етика на БАП, за да зададем въпрос, да получим допълнителна информация или за да подадем жалба.

Важно е, преди да се обърнем към Комисията по етика, да сме сигурни, че сме опитали да изясним и да коментираме директно с психотерапевта или службата проблемите, по чийто повод сме решили да подадем жалба.