3. Какво е характерно за психотерапевтите?

Психотерапевтите са професионалисти, които имат допълнителна квалификация в дадена психотерапевтична школа и са официално сертифицирани в нея. Преди да специализират психотерапия, психотерапевтите трябва да имат друго образование (психология, психиатрия, социална работа, хуманитарни науки и т.н.).
Всеки психотерапевт е квалифициран и има правоспособност да работи с различен тип клиенти – с възрастни, с деца, с юноши. Форматът на работа също може да бъде различен – индивидуален, в двойки, фамилно (със семейства) или в групи (групова терапия). Това означава, че не всеки психотерапевт работи с деца, с двойки или с групи, ако не е специално обучен за това.
Друг вид специализация на психотерапевта може да бъде свързана с определена психично-здравна проблематика – например психични проблеми при онкологични заболявания, зависимости, насилие и т.н.