2. Какво е характерно за психотерапевтите?

Психотерапевтите са професионалисти, които имат специализация в някакъв вид психотерапия и са сертифицирани за това. Преди да специализират психотерапия, психотерапевтите трябва да имат друго образование (психология, психиатрия, социална работа, хуманитарни науки и т.н.).

Всеки психотерапевт е квалифициран да работи с различен тип клиенти – с възрастни, с деца, с юноши, с двойки и семейства; с онкологични пациенти или с пациенти със зависимости и т.н. Важно е да знаем, че не всеки психотерапевт работи с деца или с двойки, ако не е специално обучен за това.

Важно е да се информираме в каква психотерапевтична школа е формиран психотерапевтът и да преценим дали начинът на работа би съответствал на нашите потребности.