3. Как протича психотерапевтичния процес и какво да очаквам от него?

Психотерапията е психологичен подход, който използва основно вербалната комуникация между хората в сесията.

Психотерапията протича в отделни срещи, наречени сесии, с продължителност средно между 45 и 70 минути, в зависимост от психотерапевтичния метод. Честотата на сесиите зависи от индивидуалните ни потребности, спешността и сложността на проблема, както и от развитието на терапевтичния процес.

Всяка психотерапевтична сесия се заплаща.

В някои служби е възможно да има специални програми, които осигуряват определен брой безплатни психотерапевтични сесии. Но за това е необходимо да се информираме допълнително.

Психотерапевтите работят в различни формати – индивидуално, фамилно (със семейства) или в групи (групова терапия).

DSC_0103 r