4. Как протича психотерапевтичният процес и какво да очаквам от него?

Психотерапията е подход, който използва основно словесната комуникация.

Психотерапията протича в отделни срещи, наречени „психотерапевтични сесии”, с продължителност средно между 45 и 70 минути, в зависимост от психотерапевтичния метод. Честотата на сесиите зависи от индивидуалните ни потребности, спецификата на проблема, както и от развитието на терапевтичния процес.

Всяка психотерапевтична сесия се заплаща.

В някои служби е възможно да има специални програми, които осигуряват определен брой безплатни психотерапевтични сесии, като за това е необходимо да се информираме допълнително.

 

DSC_0103 r